பக்கங்கள்

எனக்குள்ளே இருந்து அவ்வப்போது தலை காட்டும் இந்தக் கவிஞன், என்னிலிருந்து மாறுபட்டவன்! அதனால் தான் இது "அபியும் நானும்"!

Wednesday, June 2, 2010

பெயர் வைத்தல்

இருக்கிற பெயர்  பத்தாதென்று

நிலவுக்கு புதிதாய் பெயர் வைக்க

புறப்பட்டதோர் கும்பல்!

நட்ட நடு நிசியில்

பௌர்ணமி நிலவொளியில்

முதல் கூட்டம்!

பெயர் மட்டும் போதாது

சிலையும் வேண்டும்

என்றதொரு பிரிவு!

அது இது என

ஆலோசித்து முடிவை

அடுத்த கூட்டத்துக்கு

ஒத்தி வைத்தனர்!

அடுத்த கூட்ட நாளோ

அமாவாசையாய்ப் போனது!

நிலவைத் தேடி

ஏமாந்து கலைந்தனர்!

பெயர் வைக்கப் படாமலே

வளர்ந்தது புது நிலா!

0 comments:

Post a Comment